Garantievoorwaarden van EWTS-model Sherpa Trike

Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte artikelen. 

Garantie wordt gegeven op: 

  • Het frame van de Sherpa, en wel voor een periode van 12 maanden. 
  • De accu van de Sherpa, en wel voor een periode van 12 maanden. 
  • De controller van de Sherpa en wel voor een periode van 12 maanden. 
  • De motor van de Sherpa en wel voor een periode van 12 maanden. 

Gerekend vanaf de datum dat het gekochte artikel wordt meegenomen of wordt bezorgd bij de klant. Onder deze garantie vallen geen producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals remmen en banden. Die vallen onder eigen onderhoud. 

Garantie wordt niet gegeven als: 

  • Producten onjuist worden behandeld of onderhouden door koper of eindgebruiker/consument. 
  • Koper of eindgebruiker/consument wijzigingen aan het product heeft toegebracht. 
  • Producten die verder gemonteerd of gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door EWTSaan de koper worden aangeboden. 

De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van de garantievoorwaarden, komen altijd en volledig voor rekening van de EWTS.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging nodig is, behoudt EWTS zich het recht voor de Sherpa ook bij mogelijke herhaling van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien noodzakelijk zal EWTSvoorzien in een Sherpa die geleend kan worden gedurende de periode dat de Sherpa wordt hersteld.