Garantievoorwaarden van EWTS-model Sherpa E-Trike en de Iconic E-Trike.

Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte artikelen. 

Garantie wordt gegeven op: 

Gerekend vanaf de datum dat het gekochte artikel wordt meegenomen of wordt bezorgd bij de klant. Onder deze garantie vallen geen producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals remmen en banden. Die vallen onder eigen onderhoud. 

Garantie wordt niet gegeven als: 

De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van de garantievoorwaarden, komen altijd en volledig voor rekening van EWTS.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging nodig is, behoudt EWTS zich het recht voor de Sherpa of de Iconic ook bij mogelijke herhaling van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien noodzakelijk zal EWTS voorzien in een Sherpa of Iconic die geleend kan worden gedurende de periode dat de Sherpa wordt hersteld. 

——————————————————————————————————————–Garantievoorwaarden van JBH Medical rolstoelen.

Als bewijs voor het van kracht zijn van een garantietermijn kan slechts gelden een factuur, voorzien van een datum en vermelding van de gekochte artikelen.

Garantie wordt gegeven op:

>Het frame van de JBH rolstoel, en wel voor een periode van 3 jaar

>De accu’s van de JBH rolstoel,  en wel voor een periode van 12 maanden.

>De motoren van de JBH rolstoel, en wel voor een periode van 12 maanden.

Gerekend vanaf de datum dat het gekochte artikel wordt meegenomen of wordt

bezorgd bij de klant.

Onder deze garantie vallen geen producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld de banden. Deze valt onder eigen onderhoud.

Garantie wordt niet gegeven als:

>Producten onjuist worden behandeld of onderhouden door koper of eindgebruiker/consument.

>Koper of eindgebruiker/consument wijzigingen aan het product heeft toegebracht.

>Producten die verder gemonteerd of gedemonteerd zijn dan de toestand waarin zij door EWTS aan de koper worden aangeboden.

De kosten van het transport, als gevolg van herstel of vervanging door toepassing van de garantievoorwaarden, komen altijd en volledig voor rekening van EWTS.

Bij herhaling van gebreken en/of klachten waarin herstel of vervanging

nodig is, behoudt EWTS zich het recht voor de JBH rolstoel, ook bij mogelijke herhaling

van een defect (oneindig) te herstellen of vervangen. Indien noodzakelijk zal EWTS

voorzien in een JBH rolstoel, die geleend kan worden gedurende de periode dat uw rolstoel wordt hersteld.